Saturday, December 30, 2023

XUÂN MONG ĐỢI (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 Inline image


XUÂN MONG ĐỢI
 
 
Nào dám mơ Xuân để hưởng nhàn
Mong ngày đất Nước được bình an
Quê nhà đón Tết mơ ngày mới
Đất khách vui Xuân mộng khải hoàn
Nặng gánh Giang san xin tiến bước
Cảnh đời hoạn nạn chớ dừng chân 
Mượn vần thơ Tết gửi lời chúc
Hạnh phúc an khang đẹp mọi đàng
 
Nguyễn Vạn Thắng

No comments: