Sunday, December 17, 2023

BIỂN NHỚ 7 (BẰNG SƠN)

 Biển Nhớ 7

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Biển vẫn đợi dẫu chiều buông nắng tắt

Hoàng hôn về lạc dấu bước chân em

Ngày dần tan đêm tối đến không đèn

Trên bải vắng bóng trăng buồn lặng lẽ

 

Biển sẽ gọi sóng vổ về thỏ thẻ

Lời nhạc tình ru em ngủ nồng say

Gã si tình xin giông tố đêm nay

Đừng lay động sợ nàng Xuân trở giấc

 

Bình minh rọi tia nắng hồng ngây ngất

Biển cùng em ngồi ngắm cảnh rạng đông

Sóng nhấp nhô rào rạt tiếng tơ lòng

Em có hiểu nỗi niềm riêng của biển???

 

Nếu ngày mai người về quên từ biệt

Biển sẽ buồn nhưng chẳng dám hờn đâu

Sẽ một mình khép lại trái tim đau

Rồi lặng lẽ nhờ sóng dồn ra bể

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Bằng Sơn

CVNN.T


No comments: