Monday, December 25, 2023

BIỂN NHỚ 8 (BẰNG SƠN)

 


Biển Nhớ 8

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

 

Sao em khóc khi đang vui cùng biển

Sợ sóng vồ cướp mất trái tim chăng???

Bao ngày qua cũng đủ để hiểu rằng

Muôn vạn kiếp biển là người đến trễ

 

Sao em sợ nắng chiều lam đến thế???

Đôi má hồng ửng đỏ giữa trùng dương

Hỏi làm gì cho lòng phải vấn vương

Người cũng sẽ rời xa vòng tay biển

 

Dẫu thế nào em vẫn là kỷ niệm

Một cuộc tình theo dòng nước dần xa

Chút rong rêu vướng trên lọn tóc ngà

Khi lượt chải sợi tơ tình đứt đoạn

 

Biển thầm trách thời gian như gió thoảng

Người bên ta sao phải vội rời xa

Chẳng còn ai ngồi ngắm dãy ngân hà

Nghe sóng vỗ nghẹn ngào lời biển nhớ

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

 

Biển Nhớ 10

Bằng Sơn

 

CVNN

 


No comments: