Sunday, December 17, 2023

KINH TẾ TRUNG QUỐC SUY NHƯỢC ĐÚNG LÚC BẮC KINH VÀ HÀ NỘI XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ TƯƠNG LAI (GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trùng thời điểm Bắc Kinh và Hà Nội tuyên bố cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, một tên gọi khác của Cộng đồng chung vận mệnh, cũng xuất hiện các dấu hiệu xấu về kinh tế Trung Quốc như giảm phát, nguy cơ sụp đổ tài chính, bất động sản vỡ nợ… VOA đặt câu hỏi với GS TS Khương Hữu Lộc về các vấn đề này. ---

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpNYzOuzXjI


No comments: