Tuesday, December 19, 2023

DÂNG LỜI TẠ ƠN (HUỲNH VĂN HẠNG)/ TO EXPRESS OUR GRATITUDE (Translation by THANH-THANH)

 


DÂNG LỜI TẠ ƠN

 

Chúng tôi, người Việt tha hương,

Tỵ nạn cộng sản, đến phương trời này.

TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ an bài,

Độ trì trên đoạn đường dài tử sinh!

 

Phúc ân toàn vẹn gia đình,

Được dung thân chốn an bình ấm no.

TẠ ƠN THẾ GIỚI TỰ DO!

Tình thương nhân loại đã cho tràn đầy!

 

Bước chân lưu lạc tới đây,

Ơn Người mở rộng vòng tay đón chào!

Cảnh nhà, vận nước lao đao…

Ơn Người tiếp nhận chung vào cùng quê.

 

Ra đi tay trắng ê chề!

Giúp nhau cơm áo chẳng nề quản chi.

Giúp nhau cuộc sống phát huy,

Giúp nhau ngạo nghễ Quốc Kỳ tung bay!

 

Dìu nhau qua cơn mê này,

Bình minh trở lại, những ngày an vui!

Đại Ân Nhân, bốn phương trời,

Chúng tôi xin TẠ ƠN NGƯỜI muôn năm!

 

Nov. 25, 2023

HUỲNH VĂN HẠNG

 

 

TO EXPRESS OUR GRATITUDE

 

We are the Vietnamese in exile,

Who fled the Reds, came to this gentry gentile. THANK HEAVEN for His each preordination,

To assist/preserve on the long fatal duration.

 

Blessings given to the family whole

To live in a place of peace, warmth, fill, soul.

THANK YOU THE FREE WORLD mind-blowing,

Humanity’s love has been overflowing!

 

Our footsteps wandered here,

Thank you for receiving us open-armed to cheer!

Our home plight and foreign estate were still down,

Thank You for receiving us into the same hometown!

 

We departed empty-handed so ashamed!

You gave us food and clothing, at nothing aimed.

You help the congeners develop lives,

Even the National Flag to fly while each one hives.

 

With your guide & lead thro’ this delirious craze

Dawn has returned, together with the happy days!

Great BENEFACTORS, four directions wherever,

We would like to raise a THANK YOU forever!

 

Translation by THANH-THANH

LeXuanNhuan.com

 


No comments: