Sunday, December 17, 2023

NỖI NIỀM…! (MỘNG TUYỀN)

 


 

NỖI NIỀM…!

 

Khắc khoải mong chờ bóng Cố Hương.

Nghìn trùng xa cách mãi còn vương.

Thu tàn trút Lá rồi Đông đến.

Xuân Hạ qua mau bến mịt mù.

 

Sớm nắng Chiều tan Đêm xuống mau.

Đàn ai gảy nhịp Mảnh Tơ nhàu.

Ngàn Sao than thở sầu rơi rụng.

Một Nước Việt buồn cũng tại đâu?

 

Tháng nhớ năm dài tha thiết trông.

Tình Quê Duyên Nước thắm muôn lòng.

Hưng vinh Đất Việt, hồn Dân Việt.

Chung sức cùng tay triệt cộng tà !

 

Một sớm Bình Minh vận Nước thay.

Đàn thôi ai oán giữa đêm dài.

Thanh bình hoa nở tô môi thắm.

Lộng gió Xuân nồng đậm ước mong…!

 

 

Mộng Tuyền

Germany

14/12/2023

 

No comments: