Monday, December 25, 2023

XIN NGÔI SAO LẠ (THƠ TRẦN QUỐC BẢO)

     Xin Ngôi Sao Lạ

                                                   Thơ Trần Quốc Bảo
 Inline image

 

 Xin Ngôi Sao Lạ

 

Theo ngôi sao lạ phương đông

Ba Vua gặp Chúa Hài Đồng giáng sinh

Niềm tin mặc khải, sấp mình

Tiến dâng lễ vật, tôn vinh Ngôi-Lời

 

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (1)

Thiên cung nhạc nhã vang âm

Hang Bê-Lem ngát hương trầm thơm tho

 

                   Inline image

 

Đất trời mầu nhiệm giao thoa

Nguồn Ơn-Cứu-Độ tuôn oà chứa chan

Nằm trong máng cỏ cơ hàn

Người là ánh sáng thế gian muôn đời

 

Người là sự sống bởi trời

Là chân thiện mỹ ngời ngời tâm linh

Ba Vua theo ánh cứu tinh

Lại về mỗi dịp Chúa sinh ra đời.

 

          Inline image

Con qùy lạy Chúa… Chúa ôi!

Cho ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!

Xua tan “quốc nạn sao vàng”

Quê hương con được bình an muôn đời

 

Muôn ngàn lạy Chúa… Chúa ôi!

Xin ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!

 

                Trần Quốc Bảo

              Richmond, Virginia

         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

        quocbao_30@yahoo.com

No comments: