Monday, December 25, 2023

ĐỀ XUẤT XẬY ĐƯỜNG SẮT BẮC NAM TỐC ĐỘ CAO GÂY TRANH CÃI (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Đề xuất xây đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao gây tranh cãi

 


Việt Nam tính xây đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, có thể tốn đến hơn 70 tỷ đô la. Vấn đề này dẫn đến những ý kiến trái chiều nhau giữa một số bộ và các chuyên gia. GS TS Khương Hữu Lộc sẽ nói về tính khả thi của đề án, liên hệ đến các nước khác, kể cả Mỹ, Trung Quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=VAmU44to3kY

No comments: