Saturday, December 2, 2023

HÌNH ẢNH ĐH ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ" (THUKỲ)

 

HÌNH ẢNH ĐH ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ" (THUKỲ)

 HÌNH ẢNH ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG.

Ngoài những tấm ảnh của anh TBTC Ngô Phấn và các anh chị gửi về Thukỳ cũng lục lại những tấm ảnh mà TK đã giữ lại để đăng lên cho chúng ta xem lại “để nhớ để thương”.  TK xin lỗi nếu không​ có​ đầy đủ hình ảnh hết mọi khuôn mặt của các anh chị​. ​ ​X​in cảm thông vì đó là những kỷ niệm mà TK lưu giữ được. Nhớ xem 2 tấm ảnh sau cùng nhé rất hấp dẫn..haha

Anh Lê Chí Hiếu (cựu TBTC ĐH Atlanta) đang mệt nhoài vì nhậu. Hình anh chị Ngô Phấn (TBTC ĐH Alaska) đang đi tham quan mà hết mở mắt nổi...Tội ghê chưa??

No comments: