Wednesday, December 27, 2023

RỤNG RĂNG (THƠ-TRẦN QUỐC BẢO)

  Rụng Răng              Thơ Trần Quốc Bảo

                                   Bài thơ cảm tạ Bác sĩ Nha khoa Ánh Thu  
                                                     nhổ chiếc răng cấm cho miễn phí

   Inline image

                                                  

   Rụng Răng

 

Lưỡi còn chung thủy với người

Sao răng đã vội rụng rời đi ngay

Tha phương mấy chục năm nay

Cắn răng chịu đựng đắng cay tình đời

 

Coi thường cuộc sống nổi trôi

Hơn thua, cũng một trận cười trắng răng!

Xá chi lợi lộc công hàm

Phù vân huyễn ảo nào ham hố gì

 

        Inline image

       

Bản năng lưỡi, vốn nhu mì

Tưởng rằng đâu giám suy bì với răng

Thế mà nhu lại thắng cương (*)

Là điều nghịch lý diệu thường nhân sinh

 

Thôi thì thôi nhé!... đoạn tình!

Từ nay răng lợi, chúng mình xa nhau

Có trước, thì phải có sau

Có răng có rụng, cũng âu lẽ thường!

 

          Trần Quốc Bảo

                   Richmond, Virginia

              Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com


(*) Thoát ý từ câu: "Sỉ tính cương, Thiệt tính nhu ; Cương tính bất như nhu trường cửu" = Răng vốn cứng, Lưỡi vốn mềm ; bản năng cứng không bằng mềm sự kiên trì bền vững

No comments: