Tuesday, December 5, 2023

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỰU HSPY THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024

THÔNG BÁO BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỰU HSPY THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024

TẠI FT LAUDERDALE FLORIDA DU THUYỀN EMERALD PRINCESS.


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,


Thời gian quá ngắn chỉ còn hơn 5 tháng nữa là đến ngày Đại Hội Du

Thuyền.  Sau thông báo tạm thời quý thầy cô & các anh chị đã ghi

danh gần 200 người thật là một khích lệ quá lớn lao cho BTC.Để tiến hành công việc có hiệu quả hơn, chúng tôi xin được thông báo

Ban Tổ Chức Đại Hội “THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN 2024”

với một lực lượng khá hùng hậu gồm hơn 30 người tham gia, trong

đó có các anh chị đại diện các vùng.  


Hiện BTC rất cần các anh chị đóng góp công sức để Đại Hội  được

đông vui, và sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất, khi chúng ta gặp nhau

trong 10 ngày, từ 20 tháng 5/2024 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024.Thành thật cảm ơn quý thầy cô và các anh chị, 


Portland ngày 5 tháng 12 năm 2023

Thay mặt BTC,


Trưởng Ban Ngô Phấn


*Mời quý thầy cô và các anh chị xem thành phần Ban Tổ Chức:BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI  CỰU HSPY 

“THUYỀN VIỄN XỨ CARIBBEAN”

THÁNG 5/2024


 1. Ban Tổ Chức:


-Trưởng Ban: Ngô Phấn       

-Thư Ký: Trương Thukỳ

-Thủ quỹ: DZUNG NGÔ


2. Cố Vấn:

-Thầy Nguyễn Khoa Đằng

      -Thầy Hoàng Thế Hào

      -Nguyễn Steve (Quang) 

      -Lê Chí Hiếu

-BS. Trương Quang Phong

- Phạm Hoàng

-Nguyễn Thị Kim Loan

-Hàn Tài Nguyên     

              -Nguyễn Ngọc Bình


3. Vận Động Tài Chánh:

- Thukỳ Trương

- Huỳnh Tuyết


4. Văn Nghệ:

-Trần Đại (Dave)

-Xuân Mai


5. Âm Nhạc, Hòa Âm

-Thầy Hoàng Thế Hào

-Bùi Lợi


6. Tiếp Tân:  

-Hàn Ái Liên

-Huỳnh Tuyết

-Nguyễn Kay (Thủy)

-Lâm Tố Nga

-Ngô Mỹ Nga

-Diệp Mai

-Phan Hương

-Hồng Tố Tuyết

-Phan li

-Đặng Thị Nga

-Cao Hồng Phương

-Trinh Cúc

-Hàn Dung

-Ngô Thu Hiền

-Nguyễn Thị Lành

-Nguyễn Thị Thoa

-Lê Ngọc Dung

-Nguyễn Thanh Trung

-Phan thị Xoa


7. Khánh Tiết:

-Phạm Xuân Thanh

-Hoàng Bình

-Hồng Tố Phương

-Cao Hồng Phương

-Nguyễn Thu Hồng

-Đặng Xuân Mai


8. Nhiếp Ảnh:

-Hồng Phù Tân

-Nguyễn An

-Cao Gia Được


9. Kỷ Thuật sân khấu

       - An Nguyễn

       - Kiệt Lê

      - Dave Tran

      - Nguyễn Cần

-Thái Thuận

  -Nguyễn Ninh10. Đại Diện Vùng:

-Atlanta (Georgia): Lê Chí Hiếu

-Bakersfield (California) Nguyễn Ngọc Bình, Lê Ngọc Dung

-Chicago (Michigan): Nguyễn Kim Duyên

-Edmonton (Canada) Biran Cao, Ngô Kim Quyên

-Houston (Texas): Lâm Tấn Vinh, Trần David Châu.

-Florida Nguyễn Kay (Thủy)

-Los Angeles (California): Trần Đại (Dave), Hàn Ái Liên,

Huỳnh Thương. Thuận Thái.

-New Orleans (Louisiana) Hoàng Bình

-Portland (Oregon): Ngô Dũng, Nguyễn Hùng

-San Jose (California) Đặng Thị Nga, anh chị Phạm Hoàng.

-Virginia: Phạm Hữu, Lý Võ.

No comments: