Friday, December 15, 2023

LÁ PHONG CẠN (THẦY NẪU)

 


LÁ PHONG CẠN

 

Khuấy đôi lần

Khi  đời còn  vụn vở

Có đôi khi hồ thỉ

Nhuốm tang thương

Chắp nối nhau

Đôi mắt- một đoạn đường

Bờ mi trái

Em tôi gầy mộng rạn

Khuấy cho đời

Nhật nguyệt kia tan tác

Những mê tơi

Những ngà ngọc phiêu linh

Ta là ai? Sao còn lại một mình

Bên phiến đá- ngày mai đời cũng cạn

Khuấy đôi lần

Dấu chân vùi trên cát

Mặt trời soi- sa mạc hằn vết di

Tuổi đá rơi, chìm khuất những xuân thì

Người đứng đó

Tôi ơi bờ mộng ảo

Khuấy đôi lần

Bóng trăng khuya lảo đảo

Ly  cà phê  thu ngạn bến bờ xa

Ta gọi đời! Chấp vá nhau lênh lán

Hình hài ư

Lá phong cạn hôm qua

 

Oklahoma December 14.2023

Thầy Nẫu


No comments: