Saturday, December 30, 2023

KINH YẾ VĨ MÔ VN/ TÍN HIỆU TỪ GIÁ VÀNG VÀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 


Kinh tế vĩ mô Việt Nam - tín hiệu từ giá vàng và lãi suất ngân hàng

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Giá vàng miếng ở Việt Nam trong tuần qua đã vượt mốc kỷ lục là trên 80 triệu đồng/ lượng trong khi lãi suất ngân hàng ở mức thấp nhất trong nhiều năm - những dấu hiệu này cho thấy điều gì về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2023?

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIEER9EjjkM


No comments: