Sunday, December 10, 2023

BIỂN NHỚ 5 (BẰNG SƠN)

 

 


Biển Nhớ 5

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Từ vạn dặm em tìm vào thạch động

Để lặng nghe biển kể nỗi niềm đau

Ở nơi nầy ngày ấy một đêm thâu

Người xưa đã viết thành trang huyền thoại

 

Dưới mặt hồ long lanh ngàn viên sỏi

Nước mắt nàng mỹ nữ chốn cao sang

Một chuyện tình lắm bao nỗi trái ngang

Thân ngà ngọc lỡ trao lầm bạo chúa

 

Từ giã chốn cung son đầy gấm lụa

Thương phận nàng không thoát khỏi hung vương

Giọt máu hồng lấm tấm đáy hồ gương

Biển nuối tiếc lệ nhoà theo dòng nước

 

Lời huyền thoại xót xa chân rủ bước

Khách ngàn phương thương nhớ một đời hoa

Thạch động buồn làn nước mát như pha

Dòng nước mặn lệ hôm nào của biển

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Bằng Sơn

 


No comments: