Thursday, December 13, 2018

BA MƯƠI NĂM TRONG MỘT NGÀY HỘI NGỘ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)BA MƯƠI NĂM TRONG MỘT NGÀY HỘI NGỘ

Ba mươi năm là một cuộc hành trình
Kể từ lúc chúng ta rời trường học
Bây giờ đã trên đầu hai thứ tóc
Gần nửa đời mới có dịp gặp nhau

Ba mươi năm ta như những chuyến tàu
Chạy mải miết suốt chiều dài đất nước
Để chuyên chở những gì hằng mơ ước
Của bạn bè và của cả thầy cô

Ba mươi năm ta lo dựng cơ đồ
Cũng có bạn làm quan này, chức nọ
Cũng có kẻ thành công và khốn khó
Cũng có người chẳng rõ mất hay còn

Ba mươi năm cùng một dạ sắt son
Luôn dõi mắt hướng về ngôi trường cũ
Ở nơi đó hiện đang còn đầy đủ
Những hàng cây phượng vĩ của ngày xưa

Ba mươi năm dãi nắng với dầm mưa
Những mái ngói rêu phong màu cổ tích
Những kỷ niệm của một thời tinh nghịch
Thấy vẫn còn thấp thoáng khắp quanh đây

Ba mươi năm nhiều bạn ở trời Tây
Rất nhiều bạn ở Sài Gòn, Hà Nội
Và lắm bạn từ vùng xa lặn lội
Rủ nhau về hội khóa bạn quê hương

Ba mươi năm dẫu cách mặt muôn phương
Lòng mãi nhớ ngôi trường Ngô Gia Tự
Nhớ năm tháng thầy cô truyền cái chữ
Để cho ta có kiến thức vào đời

Ba mươi năm hội ngộ các bạn ơi !!!
Bốn mươi năm tái ngộ các bạn ơi !!!

Nguyễn Đình Trình


No comments: