Thursday, December 27, 2018

NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH

Nếu như em không có mặt trên đời
Thì xuất phát anh giống người cô độc
Ngồi ghế cứng hạng xoàng tàu cao tốc
Mà cạnh bên chẳng có bạn đồng hành

Cho dù tàu nhẹ tải chạy lướt nhanh
Anh vẫn cảm giác rằng đang đứng hẳn
Các cánh cửa ra vào đều chốt chặn
Cả lối đi thoát hiểm cũng nhạt nhòa

Đến khi tàu dừng lại để cắt toa
Anh mới biết đã về ga sau cuối
Nhìn qua kính thấy mình già trước tuổi
Và còn chưa chạm đích của cuộc đời

Nguyễn Đình Trình


No comments: