Saturday, December 22, 2018

RIP: THÁI HOÀNG ÂN (TỰ BÌNH)Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Anh Lê Chí Hiếu vừa cho biết tin buồn cựu HSNH anh Thái Hoàng Ân (tự Bình) vừa tạ thế ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại South Carolina.

Đại Hội 7 “Thu Hội Ngộ Atlanta” dù sức khỏe còn yếu kém, nhưng anh cũng cố gắng đến với thầy cô và bạn hữu trên chiếc xe lăn, đã làm nhiều người xúc động; Cái hình ảnh ấy vẫn còn ghi nhớ cho đến hôm nay trong lòng của nhiều người.

Trước sự ra đi còn quá trẻ của anh, tất cả chúng ta với hết lòng thương tiếc, nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.

Thành kính phân ưu,
Cựu Học Sinh Phú yên &

Chim Về Núi NhạnNo comments: