Wednesday, December 5, 2018

MỘT KIẾP HỒNG NHAN (ĐỒNG KẾ)

Những bài thơ kiếp truân chuyên, hồng nhan bạc phận của người phụ nữ
Thơ viết về người phụ nữ xinh đẹp nhưng không gặp may mắn trong tình duyên và cuộc sống.


MỘT KIẾP HỒNG NHAN
Đồng Kế

Tai nghe tê tái lòng ai
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài mà thương
Một mình thân gái dặm trường
Đa đoan má phấn môi hường xót xa

Bao năm một cõi ta bà
Huyền mơ hão mộng những là trái ngang
Quê người khắp nẻo lang thang
Bao phen trắc trở lỡ làng tình duyên

Dạt trôi biết mấy mươi miền
Không nơi bến đậu lòng thuyền rạn đau
Tình côi một mảnh nát nhàu
Chỉ còn héo hắt một màu thở than

Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan
Trăng lên trăng xuống trăng tàn còn mơ
Não nùng cả một trời thơ
Xót thương vô bến vô bờ .. ngàn năm!

No comments: