Thursday, December 13, 2018

NĂM MƯƠI NĂM (KỲ LÊ)
NĂM MƯƠI NĂM

Năm mươi năm đã qua rồi
Còn bao năm nữa đầy vơi tuổi già
Năm muơi năm đã đi qua
Quay đầu nhìn lại quê nhà xa hơn
Năm mươi năm mộng chưa tròn
Cuộc không chưa đủ làm thân phận người
Tử sanh mấp mé bờ trôi
Cuộn mình vào những rong chơi muộn phiền
Năm mươi năm , những đảo điên
Giang tay đứng lại bên miền tịch liêu
Năm mươi năm , giọt sương chiều
Cành sen chưa kịp níu đôi chân gầy
Còn bao năm nữa , nữa đây
Để ta bước trên vũng lầy thời gian

Oklahoma đầu đông 2018
KỲ LÊ

No comments: