Thursday, December 20, 2018

TUYẾT ĐẦU ĐÔNG (DIỆP THẾ HÙNG)

TUYẾT ĐẦU ĐÔNG
Cách sống của con người thay đổi rất nhiều từ lúc con người xuất hiện trên trái đất.  Ngày nay, với cách mạng điện tử, tất cả đều nhanh chóng, nhất là hai lãnh vực tin tức và tự học hỏi nhờ có mng (internet).  Nhưng tình yêu và những xúc cảm của tình yêu là một chủ đề không thay đổi với thời gian và không gian.  Từ lúc con người phát mình ra chữ viết,  thơ văn hầu hết viết dành cho tình yêu.  Ta có cảm giác là tất cả đã viết về tình yêu rồi, thi sĩ khó tìm được những gì để viết.  Nhưng ta đã thấy là mỗi bài thơ là một xúc cảm viết cho một người.  Bởi vậy, ngày nào còn tình yêu giữa hai người là ngày ấy còn những gì để nói với nhau. Mỗi cách nói hay mỗi câu thơ là một xúc cảm. Trong tình yêu ta không đếm được những xúc cảm mà ta có thể có. Bởi vậy thơ văn tình yêu không bao giờ cạn.

Tác giả xin chia sẻ một bài thơ tình yêu buồn với các bạn. 
TUYẾT ĐẦU ĐÔNG

Hôm nay trời xuống tuyết đầu đông
Lất phất nhẹ rơi lạnh buốt lòng
Cây cối chơ vơ thầm lặng quá
Mùa đông nầy nữa vẫn chờ mong

Anh đứng lặng im sau cửa sổ
Ngoài vườn tuyết phủ lá vàng khô
Thời gian nặng trĩu như dừng lại
Một thoáng ưu sầu tim lẻn vô

Có những niềm riêng vùi dưới đáy
Tràn lên xâm chiếm trái tim này
Tuyết rơi ngoài cửa, lòng băng giá
Không biết tơ duyên có một ngày

Chẳng lẽ xa nhau cả một đời ?
Để buồn khi tuyết bắt đầu rơi?
Để sầu vương vấn trong đôi mắt ?
Và chịu khổ đau chẳng một lời ?

Diệp Thế Hùng (18 December 2018).

*** Những bài viết về khoa học của anh Diệp Thế Hùng
luôn được đăng trên những tập san khoa học, và có 
khoảng trên 15 triệu khoa học gia trên thế giới sẽ đọc.
Chúc mừng anh và chúng ta hảnh diện vì có 
một cựu HSPY quá nổi tiếng.


No comments: