Friday, December 7, 2018

RIP: HUỲNH CÔNG NHIÊN


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin anh Huỳnh Công Nhiên (cựu HS Đặng Đức Tuấn) và năm 1974-1975 Cựu sư phạm Qui Nhơn vừa được Chúa gọi về.

Anh Huỳnh Công Nhiên là bào đệ của anh Huỳnh Công Tịnh (Chủ Tịch Hội Đồng Hương Phú Yên).

CVNN thành thật chia buồn cùng anh Huỳnh Công Tịnh và tang quyến, nguyện xin hương linh anh Huỳnh Công Nhiên sớm về nước Chúa.

Cựu Học Sinh Phú Yên &
                                       Chim Về Núi Nhạn

No comments: