Tuesday, December 11, 2018

TIỂN BIỆT (PHAN THỊ NHÀN) & TRỞ VỂ BỤI TRO (VŨ NGỌC LỘC)
“Trước sự ra đi của  Anh Vũ Minh Ngọc. Xin gởi lời chia buồn chân thành đến Chị  Hồng Thu và gia đình. Cầu chúc linh hồn anh Ngọc sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Tiễn Biệt

TIỄN  Bạn ra  đi ...khó thốt lời !
BIỆT ly ...nào ai muốn trong đời!
MINH thệ,  phu thê tình trường cữu!....
NGỌC nát, vàng tan, ánh sao rơi!!!

Phan thị Nhàn”

Nay cùng với các đồng môn ĐS16, tôi xin tiễn biệt bạn Ngọc bằng mấy vần thơ cảm tác sau đây:

Trở Về Bụi Tro

Từ bụi tro, anh trở về tro bụi
Trả trần gian những cay đắng cuộc đời
Anh ra đi, chẳng có gì tiếc nuối
Tuổi bẩy hai, anh sống trọn kiếp người

Với tất cả các đồng môn Mười Sáu
Tiễn biệt anh, lòng thổn thức bồi hồi
Nguyện chúc anh tiêu diêu miền cực lạc
Nhớ đến nhau, những kỷ niệm tuyệt vời.

Vũ Ngọc Lộc


No comments: