Thursday, December 20, 2018

TA CHẠM VÀO CUỘC MỘNG (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

TA CHẠM VÀO CUỘC MỘNG

Ta chạm vào cuộc mộng
Như chạm vào cuộc chơi
Cuộc chưa vui đã cạn
Cạn theo những thói đời
Ta chạm vào cuộc mộng
Như chạm vào khoảng không
Khoảng không , không đủ để
Dung chứa những đóa hồng
Ta chạm vào cuộc mộng
Mộng chưa thành người ơi
Mà trên đầu ta đã
Tóc hóa sương mù rồi
Ta chạm vào cuộc mộng
Để mưa về đầy sông
Nhưng mưa hóa thành lũ
Cuốn phăng những lỗi lầm
Ta chạm vào cuộc mộng
Như chạm vào cuộc tình
Cuộc chưa hoan đã nộ
Đủ đầy kiếp phiêu linh
Ta chạm vào khối đá
Đá vẫn cứ lặng thinh
Mặc cho nóng hay lạnh
Đá vẫn một bóng hình
Ta chạm vào giòng nước
Nước vẫn chảy về xuôi
Ngàn năm ngàn năm nữa
Cánh hải âu lưng trời
Ta chạm vào cuộc mộng
Mộng thành mây bay đi
Ta rả rời mõi cánh
Hỏi tử sanh có gì ?

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: