Saturday, December 15, 2018

XÍ XỌN CHỮ TÌNH (DƯ MỸ)


XÍ XỌN CHỮ TÌNH
Thơ không có tuổi không già
Dù lụm khụm vẫn tà tà theo thơ
Bao giờ tắt ngúm mộng mơ
Là lúc thơ đã xụi lơ với tình.
Già không còn tính tình tinh
Là coi như thể đời mình hết yêu
Cho dù còn chút xíu xiu
Cũng gắng ngáp ngoải để phiêu với tình .
Lên phây thả thính rập rình
Comm . Like . Đừng tưởng là mình được yêu
Ảo tình có được bao nhiêu
Đến khi vỡ mộng là tiêu diêu tình .
Ôm cây đàn cũ xập xình
Đô Rê Mi Sí tang tình cũng vui
Khỏi cần chạy tới chạy lui
Khỏi cần chạy ngược chạy xuôi mệt đừ
Gọi tình. Tình ứ ừ ư
Hụt hơi cũng gắng ngất ngư theo tình !
Thơ DƯ MỸ

No comments: