Thursday, December 20, 2018

THUYỀN VIỄN XỨ CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM (NGÔ PHẤN)


THUYỀN VIỄN XỨ CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? (Ngô Phấn)
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

“Thuyền Viễn Xứ” Đại hội 9 cựu HSPY vào tháng 8 năm 
2019,  sẽ  đầy thú vị, vui vẻ, mới lạ do thầy Hoàng thế 
Hào làm cố vấn và nhóm cựu HSPY đảm nhận, sẽ được 
tổ chức tại thánh phố Seattle, và trên du thuyền đến 
Alaska.

Tuần này Ngô Phấn xin gởi đến vài hình ảnh của Alaska 
là vùng đất lạ, nhiều kỳ thú và khác hẳn với vùng 
Caribbean.

Hy vọng ĐH 9 sẽ là đại hội đáng ghi nhớ nhất trong đời. 
Chúng tôi sẽ lần lượt cung cấp nhiều hình ảnh danh lam 
thắng cảnh của vùng tây-bắc Hoa Kỳ, cũng như nhiều bài 
viết về những danh lam thắng cảnh mà chúng ta sẽ thăm 
viếng trong ĐH 9 vào tháng 8/2019.

Ngô Phấn

(Trưởng Ban Tổ Chức)
Cựu HSNH 64-71
Ngô Phấn (Cựu HSNH)
No comments: