Monday, December 31, 2018

CHINH ĐOAN (THƠ BUỒN)

Chinh Đoan

Có lẽ đời tôi bất hạnh nhiều
Tim hồng chưa trọn nẻo đường yêu
Nên đưa hồn gửi vào thơ ấy
Kể hết thơ nghe cạn mọi điều

Thơ của tôi buồn như lá rơi
Lời thơ không có mộng xa vời
Và thơ không có nhiều mơ ước
Chỉ có thơ buồn như chính tôi

Thơ của tôi buồn như tiếng than
Màu của thơ xanh đã úa vàng
Thơ tôi là cả trời đau khổ
Tôi buồn thơ cũng bỏ đi hoang

Tôi vẫn yêu thơ, vẫn gửi hồn
Tôi vào những lúc lệ rơi tuôn
Thơ tôi mở rộng vòng tay đón
Tôi vào thế giới lạnh cô đơn

Hồn tôi một nửa gửi trong thơ
Một nửa tôi xây kín mộ hờ
Nếu mai tôi chết thì thơ hãy
Hoàn lại tôi về một kiếp thơ!... .


No comments: