Thursday, December 27, 2018

DẤU MÌNH TRONG CHÉO ÁO (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)DẤU MÌNH TRONG CHÉO ÁO

Dấu mình trong chéo áo
Ta đi ngang qua  đời
Mộ , triêu ngày hai bữa
Dặm gió ngàn đầy vơi

Dấu mình trong chéo áo
Lẫn những nợ ba sinh
Ta làm thằng cùng tử
Trầm luân bóng với hình

Dấu mình trong chéo áo
Ta lang thang ba cõi
Không biết dừng nơi đâu
Vết thời gian sậm màu

Dấu mình trong chéo áo
Ta dấu luôn kiếp tử
Ta  trở về kiếp sinh
Sơn khê bước đăng trình

Dấu mình trong chéo áo
Ta quên mất dại khôn
Hạt châu từ muôn thuở
Ta cứ mãi  mong chờ

Dấu mình trong chéo áo
Trăm năm đến ngàn năm
Hột châu vẫn cứ thế
Ta niệm vết lăn trầm

Dấu mình trong chéo áo
Bằng sợi chỉ vô minh
Sợi chỉ giờ rả rệu
Ta chợt thấy bóng mình

Ta và hột minh châu
Si mê và tỉnh thức
Chiếc áo đã mục đứt
Ta trở về chơn không

OKLAHOMA DEC 22,2018
THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: