Wednesday, December 19, 2018

PHẬN MÁ HỒNG (HOÀNG TRỌNG LỢI)


Bài thơ Phận Má Hồng

PHẬN MÁ HỒNG

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi


Trời sinh em kiếp má hồng
Vu quy em bước theo chồng rủi may
Ô hay cái nợ cái duyên
Ngỡ rằng có bến con thuyền ngừng trôi


Hỡi ôi bến chẳng được trong
Thế nên trăm mối tơ lòng em mang
Buông thì bia miệng thế gian
Tam tòng hai chữ hồng nhan gánh gồng


Tình giờ còn chỉ bằng không
Níu chân chữ nghĩa mênh mông cõi lòng
Sống trong một kiếp đoạ đầy
Con tim khô héo thân gầy lao đao


Thôi nào cam chịu phận thôi
Mặc đời xô đẩy số rồi biết sao
Biết bao nước mắt tuôn rơi

Mỗi khi đêm đến ông trời thấu chăng.

No comments: