Wednesday, March 6, 2019

ÁO ĐƯỜNG THI (Nguyễn Nhựt Khánh)
"Áo Đường Thi ngày nào
Lộng gió nhẹ xôn xao
Thương người thương vạt áo
Lả lơi ngọn trúc đào..."
Nhạc và lời: Nguyễn Nhựt Khánh
Tiếng hát: Thụy Long
Thực hiện video: Hoàng Khai Nhan


Mời thăm trang nhà:No comments: