Wednesday, March 27, 2019

NHỮNG CÁI NỬA CUỘC ĐỜI (AN SƠN)
NHỮNG CÁI NỬA CUỘC ĐỜI

Bên kia một nửa cuộc đời
Bên này một nửa thành tôi bây giờ
Trời cho ít gạo nhiều thơ
Ba chìm bảy nổi vật vờ niềm tin
Ơn em chia nửa yên bình
Bếp nghèo mà lửa ba sinh cũng nồng
Áo nhàu qua buổi chợ đông
Nhớ trà, nhớ thuốc cho chồng giáp phiên
Qua rồi mộng mị , thôi miên
Mở lòng cho tiểu thần tiên vào lòng

An Sơn


No comments: