Sunday, March 3, 2019

TRĂM NĂM (CAROLYN DO)TRĂM NĂM
Đời người biết có trăm năm?
Chỉ qua hơi thở có nhằm chi đâu?
Bạc vàng, danh vọng tóm thâu,
Rồi xong cũng nấm ” cổ khâu” xanh rì…

” To know life in every breathe, every cup of tea…
Cảm tác sau khi xem phim The last Samurai
Carolyn Do – Feb- 25-2019

No comments: