Wednesday, March 20, 2019

VẦNG TRĂNG THƠ (NGUYÊN ĐẠT)
Vầng Trăng Thơ
-Viết tặng bạn diễn-

Ngọt ngào khúc hát em ngân
Đưa anh về lại mùa xuân giữa đời
Giao thoa với đất cùng trời
Anh mang tiếng sáo ngỏ lời yêu thương

Cơn mơ cứ ngỡ vô thường
Bỗng dưng  nở đóa quỳnh hương ngạt ngào
Không gian vời vợi trăng sao
Lời thơ vành vạnh xiết bao nghĩa tình
Bỗng nghe cuộc sống yên bình
Trong lòng cổ tháp trọn tình thủy chung

Ngọt ngào khúc hát em ngân
Anh về tìm lại mùa xuân của đời!

Nguyên Đạt

No comments: