Monday, March 25, 2019

SỐNG VỚI NỤ CƯỜI (NHƯ NHIÊN-THÍCH TÁNH TUỆ)Sống với nụ cười

Những lúc thân tâm mệt mỏi
Thật khó khăn nở nụ cười
Nhưng nếu nhoẻn môi cười được
Hoa lòng khô héo dần tươi!

Những lúc đời bạc như vôi
Bao thiệt thòi ta gánh chịu
Ngay đó, nếu biết mỉm cười
Xả buông tâm hồn nặng trĩu..

Cuộc đời ghét ghanh, đàm tiếu..
Đừng sống trong miệng người ta!
Nhẹ nhàng mỉm cười không nói
Ngày tháng chi rồi cũng qua!

- Ai sống lỗi lầm với ta
Mỉm cười, lòng thêm độ lượng
Biết đây là cõi ta bà
Con người ưng gây nghiệp chướng!

Những lúc khổ đau, vất vưởng..
Cứ lạc quan một nụ cười.
Khi sống tốt theo điều thiện
Trời không tuyệt lộ con người!

- Hãy để tình thương lên ngôi
Ngày thêm nồng nàn nghĩa sống
Hồn như biển rộng bên đời
Nụ cười dưỡng nuôi hy vọng.

- Vẫn nghèo, nếu làm tổng thống
Mà luôn túng thiếu nụ cười.
Khổ đau kia là một chuyện
Ai cấm lòng mình vắng vui ?

Nụ cười điểm tô hạnh phúc
- Hôm nay bạn đã cười chưa?
Hay chăng miệng cười Ca Diếp
Còn nguyên, dù đã bao mùa...

Như Nhiên-
ThichTanhTue


No comments: