Friday, March 29, 2019

RIP: NGUYỄN KIM THANH.
CVNN vừa được chị Mỹ Tin (Tina Truong) cho biết tin buồn là hiền thê của anh VĂN TẤN NGÔ (cựu HS Nguyễn Huệ) là chị NGUYỄN KIM THANH vừa qua đời tại thành phố Seattle.

Trước tin buồn mất mác lớn lao CVNN, cựu HSPY và nhóm bạn cựu HS Bồ Đề, thành thật chia buồn cùng anh và tang quyến.  Nguyện xin hương hồn chị sớm về cõi vĩnh hằng.No comments: