Wednesday, March 20, 2019

CÔ HÀNG NƯỚC (XUÂN MAI)


Hát Xẩm "CÔ HÀNG NƯỚC"

https://youtu.be/QmTjbz2grxY


Nhạc cảnh Hát Xẩm CÔ HÀNG NƯỚC [thơ Á-Nam Trần Tuấn Khải] do Xuân Mai, Phi Yến, Thu Vân và Tất Tố trình diễn tại Viện Việt Học Nam California, USA. Tiếng hát Thanh Ngoan & Mai Tuyết Hoa. Hình ảnh nữ sĩ Xuân Mai _ LNAT dựng cảnh.

No comments: