Sunday, March 24, 2019

NGÀN NĂM MÂY BAY ( NGUYÊN DŨNG)


Tranh Nguyễn Đình Thuần.


Ngàn năm mây bay

Chiều mưa Long Beach
Đi về một mình
Đường phố buồn tênh
Trời giông bão lên


Lối về đêm thâu
Chìm dưới mưa sầu
Ngàn năm in dấu
Vết chân tình đầu


Vết thương mười năm
Đêm đêm y nằm
Nghe như có tiếng
Ai về trong đêm


Bây giờ quanh đây
Trọn kiếp lưu đày
Ngày qua tháng hết
Vết thương còn đây


Xa nhau từ đấy
Long Beach còn ai?
Mưa buồn biết mấy
Ngàn năm mây bay!


No comments: