Friday, April 21, 2017

CHIỀU VÀNG (Đoàn Minh Hùng)Mặc dù còn trẻ, nhưng Đoàn Minh Hùng rất mê cổ ngữ, như Hán Văn, nên trong thơ của chàng mang những chủ đề cá biệt, đặc biệt là rất trung thành với... “vận thơ”, như bài ngũ ngôn “Chiều Vàng” mô tả mùa Hạ rộn ràng trải nắng bằng từ ngữ tượng hình và tượng thanh theo “vần trắc” như nắng chói, nón đội, cười nói, mở hội, mỗi tối, tình tội, tê nhói, bước vội, lạc lối và...réo gọi, những ngôn ngữ mời mọc của mùa Hè, mời cùng..nghe. 
Trân trọng,
ThukỳCHIỀU VÀNG
Đoàn Minh Hùng

Hạ vàng đến rồi sao?
Má đào say nắng chói
Em về trong hanh hao
Mây trời che nón đội

Những con đường phố quen
Mỗi chiều em cười nói
Thoảng chút gió nồm lên
Lòng vui như mở hội

Em mong manh như sương
Trên cánh hồng mỗi tối
Suối tóc mềm tơ vương
Trói đời ta tình tội

Chiều nay không có em
Con tim nào tê nhói
Cánh dơi mù trong đêm
Nhịp chân nào bước vội...

Bỗng dưng tình phôi pha
Đường trần ta lạc lối
Đi dưới trời bao la
Tiếng lòng thôi réo gọi. 

Tuy Hòa-20/4/2017


No comments: