Friday, April 7, 2017

TÌNH XƯA (Cẩm Loan)



*Thân tặng Nhà thơ Phạm Ngọc Lư (Sau hơn 40 năm gặp lại)


No comments: