Friday, April 7, 2017

TÌNH XƯA (Cẩm Loan)*Thân tặng Nhà thơ Phạm Ngọc Lư (Sau hơn 40 năm gặp lại)


No comments: