Tuesday, April 25, 2017

LUC BÁT (Phan Minh Châu)
Lục bát PHAN MINH CHÂU

ĐỒNG ĐỨC BỐNĐồn người chữ nghĩa không thông

Câu thơ đã chảy bão dông chuyển mình

Bước chân lục bát trữ tình

Trên hòn cỏ mục để mình rêu phongTHÂN PHẬNChiếc thuyền như mặt trăng cong

Dập dềnh trên những dòng sông lở bồi

Tròng trành thân phận đười ươi

May mà còn sót chút người trong taCHIÊM BAO ĐỢI NGƯỜIPhố xa mấy đọt mưa dầm

Ta khuya khoắt một chỗ nằm xanh xao

Bấc gầy theo đĩa dầu hao

Vầng trăng rụng xuống chiêm bao đợi ngườiCHIỀULỡ xa người để chiều vơi

Nhánh sông rẽ nửa cuộc đời quạnh hiu

Tách cà phê bỗng buồn thiu

Theo hơi thuốc khét bên chiều mộng duKHÓCMẹ nằm chưa mãn khăn tang

Đã nghe xáo thịt trên bàn tịnh tâm

Nắng mưa ghé chỗ mẹ nằm

Bảo rằng hương khói ba năm có tường ?


No comments: