Wednesday, April 12, 2017

RIP: CỤ ÔNG DIỆP BẢO QUỐC
TIN BUỒN

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn Ông Diệp Bảo Quốc, thân phụ của anh Diệp Thế Truyền, tiệm thuốc bắc ở Phú Lâm ngày xưa, đã từ trần ngày 9 tháng 4 năm 2017, hưởng thọ 83 tuổi.

Toàn thể ban chấp hành của Hội Aí Hữu Đức -Trí Tuy-Hòa cùng đồng hương Tuy Hòa và cựu học sinh Đức-Trí xin chân thành chia buồn với gia đình của anh Diệp Thế Truyền.  Xin khởi tâm chân thành cầu nguyện cho hương linh của cụông sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.

Dưới đây là ngày giờ và nơi thăm viếng và chôn cất:

Universal Chung Wah Funeral
225 N Garfield Ave
Alhambra CA 91801

Thứ Ba, ngày 25 tháng 4, năm 2017:
·             Từ 9:00AM – 10:59AM Thăm Viếng, 
·            11:00AM Động Quan.

Thành Kính Phân Ưu

Thay mặt Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Hữu Đức -Trí Tuy-Hòa,​
Kathy Banh

會長:彭美嬌
監事長:韓國平
暨全體委員
敬輓

No comments: