Sunday, April 9, 2017

TIỂN ANH (Phan Minh Châu)
TIỄN ANH
(Viết cho anh Trần vạn Hạnh phó chủ tịch hội thơ ĐƯỜNG LUẬT Phú Yên )
 
Anh Trần Vạn Hạnh (bên phải)
Vừa là bạn,vừa là anh
Sáu mươi bảy tuổi còn xanh nẽo đời
Bao lần gặp thấy anh vui
Câu thơ nhân ái sụt sùi đất quê
Anh như gốc rạ bờ tre
Hiền như trang giấy giữ lề sớm hôm
Ngặt nghèo con bịnh đeo mang
Chứng U ác tính trái gan đổi màu
Da vàng bụng trướng con đau
Vẫn da diết với một bầu túi thơ
Thỏa lòng chưa? Thoả lòng chưa?
Người vừa là bạn người vừa là anh
Mũi lòng con trẻ vây quanh
Vợ hiền côi cút lệ dành xót xa
Anh đi về phía không nhà
Nương theo mấy cỏi ta bà mà đi
Trời buồn mấy buổi phân ly
Anh đi bỏ lại sân si cỏi trần
Bao năm khuya sớm tảo tần
Nay đi chưa kịp mấy vần thơ yêu
Gió hay cơn lốc buổi chiều
Mà nghe dậy sóng ít nhiều phong ba
Quanh mình tràn những vòng hoa
Câu thơ phúng điếu ruột rà nghĩa nhân
Tôi từ phố biển xa xăm
Về đây thắp nén nhang trầm tiễn anh
Ta bà dãi đất mênh mông
Về đâu anh hởi?dòng sông thảo hiền....
PHAN MINH CHÂU

No comments: