Monday, April 24, 2017

MAI TA VỀ (Võ Thạnh Văn)
MAI TA VỀ                             

Mai mốt ta về thăm phố xưa                          

Biết có còn ai buổi đón đưa?                         

Bóng hình năm trước giờ biền biệt                

Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa                 Mai mốt ta về thăm phố quen                             

Chiều nao mưa sủng gió chao đèn                 

Lối mai ngõ hạnh thời hò hẹn                        

Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen                     Mai mốt ta về thăm phố sương                      

Đường chia luống cúc nắng phơi hường       

Má xưa đưa đón màu phượng thắm               

Xôn xao đưa đón buổi tan trường         Mai mốt ta về thăm phố mây                         

Dáng chao qua cổng trúc mai gầy        

Bóng râm tàn rợp mùa đơn muộn         

Có biết thơ chùng đẫm khóe cay          Mai mốt ta về thăm phố thề                  

Lời nguyền xẻ nui lấp sông quê                     

Từng đêm quần tụ (từng đêm trắng)              

Bàn chuyện trăng tàn bến nguyệt mê                                             VÕ THẠNH VĂN   

SOME MORROW I WILL RETURN

Some morrow, I will go back to that familiar hamlet;

But are still there those who did see me leave?

The old people these days have been without any news,

Do they understand just about missing them I grieve?Some morrow, I will get back to that beloved road                                                            

Where the rainy wind rocked lampshades on the wall.

The evening path, the night alley, those dreamy dates...

Who knows if until now she has kept tears yet to fall.Some morrow, I will make to that ancient street

With daisy to bloom in the sun, and kids to drool:

My Mom attended to me in the flamboyant gorgeous,

School-children seen off and picked up after school.Some morrow, I will return to that antique district

To recall silhouettes of pitiable elders in poor situation

In the dark shadow of a late and lean harvest,

Unaware their plight slacks off my poetic inspiration.Some morrow, I will fly back to that old township

To discuss our vow to restore our dear fatherland,

Night after night without sleep, assemble, congregate,

Determined to end the evil, but firstly united we stand.                                  Translation by THANH-THANH
No comments: