Wednesday, April 5, 2017

KHÓC THẦY (Phan Minh Châu)
KHÓC THẦY
( viết cho thầy Ngô anh Hoàng khi nghe tin thầy mất, bài viết này dựa trên điếu văn của thầy Dương đình Đống)
Dù chưa được học với thầy
Nhưng em vẫn nhớ những ngày thầy xa
Sài Gòn năm tháng bôn ba
Vĩnh Long năm tháng xa nhà ruỗi rong
Mua Tôn ngày phải chạy ròng
Đem về vá lại tấm lòng thảo thơm
Ngặt nghèo bịnh tật sớm hôm
Đành qua nước Mỹ mong lành nỗi đau
Mười năm? ngày tháng qua mau
Xa bầu bạn bóng vó câu cuộc đời
Đời thầy trăm nỗi buồn vui
Sống đôi khi chút bùi ngùi cảnh quê
Sinh thời bầu bạn tỉ tê
Nay thầy nằm xuống lê thê nỗi lòng
Bên thầy trời đất mênh mông
Thầy đi không hẹn còn mong ngày về?
Sụt sùi lệ đẫm hương quê
Nén nhang phúng điếu bên lề thương yêu
Trời buồn đất cũng liêu xiêu
Mười năm chưa đủ những chiều quê hương
Thầy đi qua vạn nẽo đường
Xin về chứng giám nén hương khóc người.....
Phan Minh Châu.

No comments: