Friday, March 24, 2017

LUẬT NGƯỜI CẦY CÓ RUỘNG (thơ dzui)

AI ƠI CHỚ BỎ RUỘNG HOANG
Chí Phèo vừa cưới Thị Nở, nhưng có việc phải đi xa.   Vài tháng sau, Thị Nở gởi thư cho Chí Phèo, nhắn rằng:
Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước nhiều, cỏ dại mọc tứ tản
Nhờ người cày hộ có được không?

Chí Phèo đọc xong trả lời:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông

Quá "bức xúc" ThNở nài n:
Ruộng để lâu ngày có uổng không?
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh đã bắt đầu héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công

Chí Phèo hồi đáp:
Vẫn biết ruộng vườn mà bỏ không
Cỏ dại tha hmọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?

Thị Nở vẫn trăn trở:
Ruộng rẫy của mình quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn thế, sao lại ngại?
Lúa gạo ông thu khỏi tốn công.

Chí Phèo bực mình:
Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông vắng, vẫn của...ông

Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Tuyệt đối không cho kẻ khác trồng.

Thị Nở chịu không nổi... thổi tiếp:
Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình lại ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong.

Chí Phèo càng tức giận hơn:
Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không

Nếu mà cỏ mọc um tùm quá
Ông vể nhổ sạch thế là... xong

Thị Nở vẫn ấm ức:
Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!

Chí Phèo nghe thế liền gởi lại:
Ừ thì bà ráng th"nhị tòng"
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong

Hôm sau, Chí Phèo nhận được “tối hậu thư” của Thị Nở:
Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông!


Image result for thị nở chí phèo hí họa

No comments: