Friday, March 17, 2017

MỘT CHIỀU THU (Lê Thị Mỹ Linh)PS:  Chị Mỹ Linh gởi sửa mấy câu thơ nhưng sáng nay làm không kịp,xin copy để chỉnh dưới, sorry chị.


Em dệt vần thơ khi chiều buông
Nghe gió thu sang thoáng gợn buồn
Dệt từng chiếc lá thay từng chữ
Nên những bài thơ đượm lá thu.

No comments: