THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Monday, March 6, 2017

VĨNH BIỆT NGÔ ĐÌNH NGÂN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Được tin một ngưòi bạn của anh Phạm Đức Hiền:
Anh NGÔ ĐÌNH NGÂN
vừa qua đời tại San Jose, California, USA,
HƯỞNG THỌ 75 TUỔI.

Xin mời bấm vào “RIP: NGÔ ĐÌNH NGÂN
để xem bài “Điếu Văn” của anh Phạm Đức Hiền.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN

Post a Comment