Monday, March 6, 2017

VĨNH BIỆT NGÔ ĐÌNH NGÂN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Được tin một ngưòi bạn của anh Phạm Đức Hiền:
Anh NGÔ ĐÌNH NGÂN
vừa qua đời tại San Jose, California, USA,
HƯỞNG THỌ 75 TUỔI.

Xin mời bấm vào “RIP: NGÔ ĐÌNH NGÂN
để xem bài “Điếu Văn” của anh Phạm Đức Hiền.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN

No comments: