Friday, March 24, 2017

SAU CHIẾN TRANH TRỞ LẠI TUY HÒA (Phạm Cao Hoàng)


Đồng bằng Tuy Hòa nhìn từ phía núi Chóp Chài 

Ảnh Huỳnh Phúc Hưngkhi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào
Phạm Cao Hoàng

No comments: