Thursday, February 27, 2020

BÀ NGOẠI (HUỲNH HOÀNG LINH)


 NGOẠI
 
Dân Nam kỳ hễ thấy ai luống tuổi cỡ ông bà mình thì đều kiêu hết thảy là : Quại ( Ngoại ) Chớ ít khi nào kiêu là Nội.

Bởi vì "Bà Quại" nghe nó gần gũi thân thương hơn, vì bà nội có thể không nhìn cháu nội , chớ bà ngoại lúc nào cũng dang tay đón nhận đứa cháu của mình cho dù nó là đứa con không ai nhìn nhận. Và cháu ngoại thì chắc là cháu mình còn cháu nội là còn phải xét lại !
Không tự nhiên mà người ta có câu : "thắng về nội " " thối về ngoại".
Con gái chữa hoang có con cũng "dzìa" quại
Cháu không được gia đình nội nhìn nhận cũng dzìa quại
Con gái bị gia đình chồng ruồng rẫy cũng ẵm con dzìa quại
Con gái chẳng may làm goá phụ cũng dzìa quại.
Thiệt đúng : "Cháu bà nội mà tội bà quại"
Nên trong tâm tưởng người ta coi bà quại gần gũi tình cảm hơn. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bà quại đầu đội khăn rằn lưng còng da nhăn lững thững mang bó rau về luộc cho tụi nhỏ chấm mắm nêm ăn cơm mà chảy nước mắt !

Nhưng hễ chửi cha nhau thì người ta lại lôi bà Nội ra chửi nào là : Mụ Nội mày , Bà nội cha mày.
Với bị mấy ông "cha" cũng ta bà quá, tật mê gái hay lấy bậy rồi bỏ vợ con bơ vơ không cha không họ hàng để bà quại nuôi thấy mụ nội nên con nít nó mến bà quại hơn!

Thiệt ra cũng hõng phải bà nội hong thương cháu , nhưng do xã hội xưa bà mẹ chồng và nàng dâu hay có khoảng cách với nhau nên cũng vì thế mà không thân với cháu nội bằng cháu ngoại. Khoảng cách tâm lý nó sễ làm tình cảm con người lợt lạc.
Còn cháu ngoại là cháu của con gái mình đẻ ra rành rành, thương con gái từ đó phải thương luôn cháu "quại".

Khi con gái có con là hủ hỉ bên con nhiều hơn cho nên nói gì con cũng nghe, cái khoảng cách giữa con dâu và mẹ chồng thì chắc phải có nhưng với mẹ ruột thì không.

Mẹ ruột mắng la con gái thì con gái buồn bực nhưng chỉ vài ngày thì quên nhưng nếu mẹ chồng mắng la con dâu cũng cùng 1 nguyên nhân thì nàng dâu sẽ để bụng không bao giờ quên !!!! Chính vì thế mà khi lấy chồng rồi con gái vẫn hướng lòng về mẹ ruột hơn, điều này rất ảnh hưởng đến con cái, chúng cũng hướng lòng về bà ngoại hơn.

Tội nghiệp bà nội cho dù cũng thương cháu nội y hệt bà ngoại nhưng lại không được có cơ hội như bà ngoại.
Trên thực tế bây giờ có nhiều mẹ chồng thương con dâu như con gái, và cũng có nhiều trường hợp người mẹ ghét bỏ con gái ruột của mình.

Huỳnh Hoàng Linh
.

No comments: