Wednesday, February 12, 2020

HẬU LỄ TÌNH NHÂN - DZUI (NGUYỄN VĂN QUẾ)Hậu lễ tình nhân
(Nguyễn Văn Quế)

Valentine chắng biết tặng gì
Tặng hoa sợ héo, tặng tình sợ phai
Thôi thì anh tặng cái thai
Mai sau con lớn ghé vai việc nhà
Tặng xong anh vội lấy đà
Chạy bay cả dép ha ha thoát rồi
Mới vừa có chín tháng thôi
Nó đến ăn vạ thôi rồi họa to
Vợ thì vừa mới bụng to

Giờ thêm đứa nữa biết lo thế nào?

No comments: