Tuesday, February 4, 2020

RIP: TRƯƠNG THỊ LIÊN


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn cô TRƯƠNG THỊ LIÊN
Vừa qua đời tại California.
Thành thật chia buồn cùng các anh chị:  Hùng, BS. Phong, Kính ,Minh và Tang quyến.

Nguyện xin hương linh cô sớm về cõi Phật.


No comments: